Close

Circles & Villages

List of Villages
Sl No Menchukha Circle Tato Circle Monigong Circle Pidi Circle
1 Mongang Tato Monigong Pidi
2 Thargelling Kamging Tabhe Hirong
3 Yorko Kamo Yadang Barbo
4 Lhalung Heyo Remang Lungte
5 Segong Tagur Lusingyingbe Besang (Karo IV)
6 Dechengtung Tadogitu Pepu Nute (Remang- III) Tatik (Karo III)
7 Singbir Irgo Sejegong Lamak
8 Galling Yapu Puning Kangte
9 Gauche Charu Korle Karo
10 Mechuka Yapik Chengo Nutin
11 Chorling Lipo Nemasibo Roing
12 Yorni Paum Papikrung Jorong
13 Pharge Gai Changrang Taiyong
14 Bomjipanga Pabuying Yorkodom  
15 Barangang Quing Soyorgang  
16 Tachinngpanga Hone Tasum  
17 Kadasila Pene Simugong  
18 Karte   Labukar  
19 Lingdungloti   Damsong  
20 Dorjeeling   Sukudom  
21 Sekar   Pullom  
22 Rego   Kote Sokong (Remang II)  
23 Rapum   Kambedom (Pullom-II)  
24 Hiri   Didu  
25 Purying   Gapur  
26 Lipusi   Ruku  
27 Padusa   Jereling  
28 Gapo   Karle  
29 Menying   Takinglingtak  
30 Sorangdem   Ramosumi  
31 Chengrong   Puning  
32     Hemi  
33     Talamying  
34     Sheet  
35     Tanchak Yingkong  
36     Pangri  
37     Komte  
38     Sijak  
39     Yangrang  
40     Geching  
41     Singbu  
42     Gekar  
43     Pongte  
44     Ganglong  
45     Panglum  
46     Sakine